Умови доступності закладу для навчання дітей з ООП

Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами

умови,

створені у закладі дошкільної освіти для організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП):

 • індивідуалізація освітнього процесу з урахуванням діагнозів дітей з ООП;
 • використання відповідних форм і методів освітньої роботи (використання корекційних програм);
 • психолого-педагогічний супровід; дотримання законодавчої бази по інклюзії: можливість введення посади асистента вихователя (за умови складних психофізичних вад);
 • доповнено класифікатор професій та їх передбачення Типовими штатними нормативами (1 асистент вихователя на 1 інклюзивну групу для організації корекційно-розвивальної роботи); визначені посадові обов’язки асистента вихователя;
 • забезпечення соціального середовища у закладі для вирішення проблем інклюзивної освіти (всі педагоги намагаються створювати у закладі радісну і доброзичливу атмосферу, формують позитивне ставлення вихованців та їх батьків до дітей з ООП);
 • відкритість освітнього закладу для відвідування дітьми з ООП (зміна поглядів, переконань, філософії, менталітету усіх учасників освітнього процесу – дітей, батьків, педагогів, обслуговуючого персоналу, що є важливим для створення у закладі оптимального комфортного середовища;
 • створення інклюзивного освітнього простору в закладі дошкільної освіти (забезпечення відповідного оснащення та обладнання освітнього процесу):

 – постійне поповнення змістового ігрового обладнання;

– забезпечення демонстраційним та роздавальним матеріалом, індивідуальними картками зі спеціальними завданнями з різних розділів програми;

 – поповнення спеціального традиційного і нетрадиційного фізкультурного обладнання, ігрових м’яких модулів тощо;

 • створення цілого ряду посібників, методичних рекомендацій, порадників на допомогу педагогам та батькам щодо роботи з дітьми з ООП (з вадами опорно-рухового апарату, затримкою мовлення, вадами зору);
 • здійснення прийому дітей з ООП до закладу дошкільної освіти відповідно до правил прийому дітей до закладу;
 • дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантується право на відвідування закладу дошкільної освіти з гнучким режимом роботи ;
 • забезпечення інтеграції дітей з ООП у загальний освітній процес (освітній простір закладу для інклюзивних дітей – це неоціненний досвід; щоденне спілкування з однолітками, цілеспрямоване виховання поліпшує їх моторний, мовний, соціальний, особистісний, емоційний розвиток; ровесники відіграють роль еталонів і зразків для дітей з особливими освітніми потребами);
 • організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з ООП, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин;
 • створення адаптивно-освітнього простору, який задовольняє освітні потреби дитини з ООП;

 Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти – це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з ООП: не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему слід спрямовувати на задоволення потреб та інтересів кожної окремої дитини. Колектив закладу дошкільної освіти створює усі належні умови для виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.