Освітні програми, що реалізуються в закладі

Чи може колектив дошкільного закладу обирати освітню програму

Чи може колектив дошкільного закладу обирати освітню програму

Програми для дошкільної освіти розробляють і затверджують відповідно до: Закону України «Про дошкільну освіту» Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затв. наказом МОН від 17.06.2008 № 537. Педагогічний колектив вправі обирати чинні освітні програми: комплексну — як основну додаткові парціальні — для поглибленої освітньої роботи за певними профілями. У ЗДО можуть функціонувати кілька комплексних і парціальних програм одночасно.

Далі читати за посиланням

https://www.pedrada.com.ua/article/1935-chi-moje-kolektiv-doshklnogo-zakladu-obirati-osvtnyu-programu?ustp=F