Новини

Семінар – практикум

відповідно до річного плану навчального закладу відбувся семінар-практикум для вихователів на тему: “Удосконалення професійної творчості педагога”

Мета: поглибити теоретичні знання та практичні навички педагогів з організації освітнього процесу з дошкільниками у нових умовах; надання педагогам права вільного вибору форм та методів, які максимально враховують їх потреби, запити та інтереси.

Очікувані результати:

  • активізувати знання педагогів в організації освітнього процесу;
  • удосконалити вміння педагогів використовувати різні форми та методи для роботи
  • підвищити фахову майстерність педагогів.

План роботи

Теоретична частина

  1. Оновлення освітнього процесу в умовах сьогодення й запровадження Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку

                                                                                            Методист Т.В.Вознюк

  • Інформаційно-комунікаційний простір як один із шляхів удосконалення професійної майстерності. (Інтерактивна вправа «Відкритий коментар»)

                                                                                       Вихователь Ящик І.Ю.

  • Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність. (Психологічний порадник)

                                                                    Практичний психолог Л.С.Денисюк

  • STEM-освіта для дошкільників: особливості організації освітнього процесу. (Інтерактивна вправа )

                                                                                              Вихователь Кривко Т.С.

Практична частина.

  1. Перегляд ранкової зустрічі дітей
  • Презентація картотеки інноваційних педагогічних технологій та дидактичних матеріалів з індивідуальних проблем самоосвіти педагогів. (Обмін досвідом, презентація)

Фото у галереї.