Науково-методична проблема закладу

“Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини”

Науково-методична проблема “Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини” в 2020-2025 р.

АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

 • Необхідність оновлення методів та засобів розвитку дошкільників з метою можливості їх творчого розвитку.
 • Невідповідність методів та засобів навчання нинішнім вимогам сучасного заняття та відсутність тенденцій стрімкого розвитку науково-технічного процесу.
 • Необхідність впровадження традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини та адаптування їх в навчальний процес.
 • Усвідомлення необхідності організувати освітній процес з використанням традиційних та інноваційних технологій.
 • Усвідомлення педагогами – дошкільниками принципово нових вимог до педагогічної діяльності, їх готовність використання традиційних та інноваційних технологій.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Вдосконалення освітнього процесу в ДНЗ та підвищення фахової майстерності педагогів.
 • Підвищення рівня професійної компетентності вихователя, зростання мотивації до самовдосконалення.
 • Готовність педагогів до використання традиційних та інноваційних технологій в освітній процес.
 • Залучення до співпраці всіх педагогів.
 • Формування інформаційного поля професійних потреб вихователя.
 • Використання наявного досвіду підвищення якості освіти.
 • Аналіз мотивацій педагогів і створення мотиваційного професійного середовища.