Інноваційні технології науково-методичної роботи

Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності

Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності

 У сучасному ДНЗ, незважаючи на могутню технологізацію процесу навчання, більшість педагогів віддає перевагу пояснювально-ілюстративному способу подачі нового матеріалу. У цьому випадку дитина одержує готову для вживання інформацію, тобто залишається пасивним слухачем, а часто й байдужим.

 Інтерактивні методики побудовані на стимулюванні внутрішньої активності дитини. Це спосіб залучити дитину безпосередньо до самого процесу, до творчості. За використання інтерактивних методик навчання і засвоєння матеріалу дітьми йде набагато швидше й успішніше.

Інтерактивність потрапила до нашої школи з Америки. Ідея була підхоплена і “розкручена” в нас досить інтенсивно і цікаво. Особливо інтерактивна методика ефективна на заняттях на закріплення чи повторення матеріалу, на контрольних заняттях (“мозковий штурм”, “круглий стіл”, дискусія, “проблема по колу” “коло ідей” тощо).

Інтерактивні технології (“inter” – взаємний, “act” – діяти) – означає взаємодіяти, спілкуватися з будь-ким; це спеціальна форма організації пізнавальної та комунікативної діяльності, у якій всі охоплені спілкуванням (кожен вільно взаємодіє з кожним, бере участь у рівноправному обговоренні проблеми).

Інтерактивність виробляє в дитини відповідальність, самокритичність, розвиває творчий підхід до розв’язання проблем, вчить правильно і адекватно оцінювати свої сили, бачити “білі плями” у своїх знаннях. Основний елемент інтерактивного навчання – діалог.

Використання окремих інтерактивних методів та форм роботи:

1. Диспут – це зіткнення ідей, думок, точок зору. З латини “диспут” означає розмірковувати, розбирати. Це може бути усна наукова суперечка, дебати після доповіді, розмірковування дітей після поставленої проблеми. Як правило, опоненти визначаються заздалегідь.

 2. Дискусія – це колективне обговорення якогось складного питання. До дискусії готуються всі учасники, залучаються всі діти. “Дискусія” з англійської – це те, що підлягає обговоренню, суперечливе. На відміну від диспуту, наприкінці дискусії формулюється єдине колективне рішення питання, проблеми або рекомендації. Питань необхідно пропонувати не більше 5-ти. Формулювати їх слід так, щоб була можливість висловити різні погляди щодо висунутої проблеми.

3. “Мозкова атака (штурм)” – один із методів, який сприяє розвитку творчості дитини чи дорослого. Цей метод зручно використовувати під час обговорення складних проблем чи питань. Дається час для індивідуального розмірковування над проблемою (навіть до 10 хв.) а через деякий час збирається додаткова інформація з приводу прийняття рішення. Учасники “мозкової атаки” мають висловити всі можливі (і неможливі з позиції логіки) варіанти розв’язання проблеми, які потрібно вислухати і прийняти правильне рішення.

 4. Вікторина – пізнавальна гра, яка складається із запитань та відповідей на теми з різних галузей знань. Вона розширює загальноосвітній рівень. Запитання відбираються з урахуванням віку та рівня знань учасників гри.

 5. “Синтез думок” – метод, спрямований на пошуки і виявлення оригінальних рішень, що стосуються як теоретичних, так і практичних питань.

6. Тренінг – метод, спрямований на одержання знань, умінь, навичок для успішного розв’язання навчально-виховних завдань. Під час тренінгу розвиваються вміння виступати перед колективом, вести ділову розмову, правильно поводитися в конфліктних ситуаціях. На заняттях-тренінгах діти, в основному, вирішують поставленну проблему через вправляння ( часто шляхом спроб і помилок).

7. Банк ідей – це раціональний спосіб колективного вирішення проблеми яка не піддається розв’язанню традиційним способом.

8. Бесіда-діалог – метод, спрямований на співучасть дітей з тим, хто виступає. В ході свого виступу, подачі знань, закріплення матеріалу дорослий ставить супроводжуючі запитання до учасників, з метою перевірки розуміння ними поданої інформації.

9. Моделювання ситуацій – метод взаємодії дорослого і дітей для вирішення поставленої проблеми. Ситуація моделюється ведучим спеціально.

10. “Майстер-класи”, ярмарка педідей, ділова гра, КВК, методичний міст, проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, педагогічний аукціон, бюро педагогічних знахідок, клуб “Що? Де? Коли?” – далеко не весь перелік усіх інтерактивних форм роботи з педколективами, де переважає співпраця, творче вирішення проблем, взаємний обмін думками, досвідом роботи тощо.