Свята і розваги

Методичні рекомендації щодо організації дитячих свят в закладах дошкільної освіти


Свята, які проводяться в закладах дошкільної освіти, повинні духовно і культурно збагачувати маленьку особистість, сприяти її успішній соціалізації, широко відкривати їй особливості і традиції рідного та інших народів, розширювати знання дитини про саму себе і про навколишній світ. Організоване дитяче свято має забезпечити формування у дітей вміння реагувати на прояви естетичного в мистецтві та житті, розуміти засоби художньої виразності різних видів мистецтва та вміти застосовувати їх у самостійній діяльності, проявляти ініціативу, творчість, отримувати насолоду від участі у святковому заході. З метою формування готовності педагогів (музичних керівників, вихователів, інших спеціалістів) до ефективної організації дитячих свят, практичної реалізації форм та методів організації дитячого свята зокрема
РЕКОМЕНДУЄМО:
• При організації дозвілля обов’язково враховувати вікові та психологічні особливості дітей різних вікових категорій. Оптимальна тривалість святкових заходів для дітей молодшого віку – 40-50 хв, для старшого віку – 50-60хв
• Кожен сценарій свята розробляється творчою групою працівників ЗДО для конкретної групи дітей з урахуванням потенціалу музичного керівника, вихователів та батьків вихованців.
• ОРГАНІЗУЮЧИМ І НАДИХАЮЧИМ ВЕКТОРОМ У ДИТЯЧОМУ СВЯТІ ПОВИННІ БУТИ:
– яскраве і змістовне оформлення святкової зали;
– святкові костюми чи їх елементи для театралізації та рольових епізодів:
-у цей день діти обов’язково мають бути вдягнуті святково. Якщодіти мають перевдягатися під час свята, потрібно забезпечити для цього асистентів з числа вільних дорослих.
– художній ,літературний матеріал, що потребує виразного читання;
– музичний матеріал;
– ігровий матеріал разом з методичним інструментарієм (ігровий реквізит, атрибутика, призи тощо).
• В підготовці та проведенні свята повинні брати участь усі діти.
Не можна допускати ситуацій, коли одні діти, здібності яких дещо ширше розкрилися на цей час, будуть перевантажуватись, а решта залишаться виключеними з активних діячів на святі. Педагог повинен кожномузнайти певну роль відповідно його нахилів та здібностей. Особливої уваги потребують діти, яким необхідний індивідуальний підхід, їх потрібно зацікавити, щоб вони впевнено почували себе в колективі і повірили у власні сили. Не можна відлучати від участі у святі дітей, які пропустили підготовку до нього.
• Певну допомогу у підготовці свята можена давати сім’я. У домашньому форматі підготовки до свята можна разом із батьками виготовляти запрошення, шити костюми, малювати святкові сюжети, які можна використати у святковому вернісажі, випустити плакат – оголошення або яскраву афішу тощо.
• Репетиції масових номерів (пісень, танців, музичних ігор, інсценувань), як правило, проводяться на музичних заняттях, а творчих груп – на спеціальних заняттях у ІІ половину дня з тривалістю 10-15 хв.
• Готовність свята в цілому перевіряється на генеральній репетиції, яка проводиться не пізніше, ніж за тиждень до свята. Неприпустимими є багато разові масові репетиції повного ходу свята. Після цього можуть вноситись корективи і викристалізовуватись кінцевий варіант сценарію свята. При цьому варто пам’ятати про те, що діти неповинні побачити все свято в цілому, почути всі тексти, бути посвячені у сюрпризний момент, знати всі ігри, включені у святкову програму.
• Особливе місце на етапі реалізації дитячого свята посідає сюрпризний момент, який розгортається у кульмінаційній зоні. Завданням сюрпризного моменту є підготовка дітей до заслуженного отримання подарунку, який має бути на кожному святі. Доречно, щоб подарунок був одним і бажаним, легко утримувався у руці дитини. Отримати подарунок дітям приємніше у святковій залі, а не в групі. Подарунки мають бути однакові для всіх, в окремих випадках готують подарунки для хлопчиків і дівчаток окремо.
• Емоційний стан учасників свята викликає бажання зафіксувати окремі моменти у фото і відеоматеріалах. Але варто пам’ятати, що фотографування під час свята дуже заважає і навіть перешкоджає процессу святкування. Батьки мають зрозуміти: свято не подіум для індивідуальних постановочних зйомок, дитина – не учасник кастингу. Тому треба чітко визначати зону для фотографування, знімати слід без фотоспалаху.
• Для дошкільника особливої цінності набуває оприлюднення вихователем оцінки результатів його дій, праці, докладених зусиль, ініціативи тощо. Для того, щоб у дитячій пам’яті надовго утримувати світлі, радісні, яскраві враження, на які багате кожне дитяче свято, необхідно максимально використовувати їх у ситуаціях під час навчання, розвитку і виховання як у дитячому садку, так і вдома.