Інноваційні технології

«Все про використання інноваційних оздоровчих технологій з дітьми дошкільного віку»

Одне з головних завдань дошкільного закладу — ство​рити як найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, сформувати здоров’язбережувальну компетентність дітей, робота націлена на розуміння збереження та турботи про здоров’я , для підви​щення його опірності інфекціям, а також для посту​пового і систематичного загартування. Повноцінно​му розв’язанню оздоровчих, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних організаційних форм і методів фізичного виховання.

Традиційними формами фізичного виховання, обов’язко​вими для впровадження в освітній процес, є заняття з фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи (ран​кова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартовуючі процедури); різні фор​ми організації рухової активності в повсякденні (фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяль​ність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з

фі​зичного виховання).

Питання формування, збереження та зміцнення здо​ров’я вихованців — пріоритетне завдання в діяльності нашого до​шкільного закладу.

Наш педагогічний колектив працює за комплексною програмою збереження і зміцнення здоров’я вихованців, яка включає в себе ряд здоров’язберігаючих технологій, які ми впроваджуємо в роботу.

У нашому дошкільному закладі створені необхідні умови для якісного проведення різноманітних фізкультурних захо​дів, для стимулювання активної рухової діяльності дітей. У нашому закладі є великі та малі атрибути для рухливих ігор та занять фізкультурно – спортивного змісту , наочний матеріал для імітації рухів, цікаві іграшки.

У групових кімнатах облаштовані спортивні куточки . У режимі дня вихованців ра​ціонально поєднуються різні види діяльності, розумове та фізичне навантаження. Особ​ливу увагу приділяємо добору та організації заходів фізкультурно-оздоровчого змісту на свіжому повітрі.

Проводимо різноманітні прогулянки: спортивна, цільова, пішохідний перехід, екскурсії.

У прогулянковий час прово​дяться спортивні розваги, естафети, різні види ігор, індивідуальна робота з дітьми, тощо. Позитивно впливає на здоров’я та фізичний розвиток дошкільнят ранкова гімнастика , гімнастика пробудження, яка про​водиться за різними методиками та педагогічними технологіями від​повідно до певної пори року.

Заняття з фізичного виховання проводяться як за стандартними, так і інноваційними технологіями. Оволодіння ви​хованцями фізичною культурою за технологією М. Єфименка

Спортивно-фізичні навички дітей закріплюються та вдосконалюються під час проведення днів здоров’я, спортивних свят.

Нетрадиційними формами є інтенсивне загартування (ходіння босоніж, ходіння по сольовій доріжці); спеціальні лікувально-профілактичні проце​дури (фітотерапія, ароматерапія, лікуваль​на фізкультура, різні види масажу, фізіотерапевтичні процедури та ін.).

Як показала практика, досить ефективним є впровадження у процес життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, до яких відносяться нетрадиційні форми оздоровлення.Їх на сьогодні дуже багато . Та найбільше зацікавила усіх природотерапія, яка включає в себе квіткотерапію, пісочну терапію, сміхотерапію, кольоротерапію, ароматерапію які гармонійно поєднуються між собою і несуть неповторне цілюще спрямування на дитячий організм.

Квіткотерапія – це новий метод психотерапевтичного впливу на психіку дітей. Це одночасно і ароматерапія, і кольоротерапія, і естетотерапія. Квіткотерапія здійснює величезний позитивний вплив на дошкільників. Своїм ніжним ароматом активізують нюхові центри, дарують радість і насолоду. Завдяки своїй релаксаційній здатності угамовують негативні емоції, страхи, стреси,вони надихають на творчість, лірику, вияв доброти, ввічливість, чемність. Це таке безмежне розмаїття форм і методів роботи з дітьми, яке щоденно може слугувати як фоном для проведення різноманітних занять, так і самостійним елементом освітнього процесу. Квіткотерапія розвиває емоційно – вольову сферу, гармонізує і стабілізує емоційний стан.

Кольоротерапія – це теж один із способів впливу на емоційно – вольову сферу психіки дитини. Вплив кольору здійснюється через зорове сприйняття й образи уяви кольору, які створюються дітьми. Кожен колір випромінює свою енергію і безпосередньо впливає на розумовий, душевний і фізичний стан дітей. Під час кольоротерапії можна використовувати не лише природні, але й будь – які кольорові дидактичні матеріали з паперу, тканини, пластмаси, а також олівці і фарби, кольорові кульки, тісто, глину тощо.

Сміхотерапія – один з дуже корисних методів у психотерапевтичній практиці. Сміх – це дія протилежна страху і суму, своєрідний механізм захисту мозку дитини від стресів. Сміхотерапія створює позитивні емоції, стимулює виділення ендрофінів – так званих гормонів щастя, зміцнює імунну систему та внутрішні органи, кровообіг та кровопостачання мозку. Сміх активізує особистісний творчий потенціал дитини за рахунок активізації мозку, підвищує творчо – мовленнєві здібності. Так вихователі в роботі з дітьми систематично використовують хвилинки гумору, веселі вірші та пісні, читання гуморесок, небилиць, проводять різні свята сміху, гуморини, діти придумують веселі кінцівки до казок, веселики , вчать гуморески.

Пісочна терапія проводиться з дітьми впродовж дня. Заняття з піском поліпшують емоційний стан дітей: гіперактивних пісок врівноважує, скутих — розслаблює, тривожних — заспокоює, агресивних — втихомирює. У пісочниці акцент робиться на тактильній чутливості. Під час занять та після них усі діти задоволені і виходять з бажанням зустрітися знову. І це, мабуть, найголовніше, що дають дітям ігри з піском. Отже, використання пісочної терапії в педагогічній практиці дає комплексний навчально-терапевтичний та оздоровчо-профілактичний ефект. Також використовуємо в роботі і кольоровий пісок, який виготовляється шляхом його фарбування екологічно чистими будівельними фарбниками. Малюємо картини з піску, які несуть в собі як естетичний, так і заспокійливий психологічний ефект. Милуючись пейзажами, дитина отримує насолоду, заряд позитиву.

Звукотерапія має величезний лікувальний вплив на людський організм. Дуже позитивно впливає на організм слухання пташиного співу. Заспокоює, приносить відчуття рівноваги також слухання шепоту морських хвиль, шелестіння листя дерев. Такі оздоровчі хвилинки ми проводимо під час екскурсій та прогулянок у природу.

Дзвонотерапія – це своєрідний метод лікування музикою, звуком. У подзвонах є ультразвуки, які сприяють тому, що мікроби в організмі людини знижують свою активність на 40%. Звук від церковних дзвонів покращує формулу крові, очищає судини, має омолоджувальну дію. Наш дошкільний заклад розташований зовсім поруч храму Свято-Михайлівського собору. Діти часто ходять туди на екскурсії, беруть участь у релігійних святах та мають змогу чути мелодію церковних дзвонів.

Музикотерапія створює енергетичні поля, які примушують вібрувати кожну клітину нашого тіла, вони здатні змінювати ритм нашого дихання, биття серця, допомагають подолати біль. Так під час занять діти слухають повільну класичну музику , яка дає відчуття безпеки, створює звукове середовище для успішного навчання й творчості, поліпшує пам’ять. Тому ми повинні ще з дитячого садка дати дошкільнятам поняття про ці важливі речі, запроваджувати оздоровлення музикою і народною піснею.

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку слід виокремити і такі нетрадиційні методи, як пальчикову (вправи, ігри, картинки), дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику, , психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоміми), точковий масаж за методикою Уманської тощо. За останні роки популярності набуло застосування в практиці роботи дошкільних закладів оздоровчих технологій, що використовуються з профілактично-лікувальною метою, серед них можемо виділити наступні: фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки); аромотерапія (ароматизація приміщення); вітамінотерапія (вітамінізація страв). У щоденному житті дитини варто використовувати різноманітні оздоровчі технології.

Вихователі використовують час для занять на власний розсуд, орієнтуючись на зацікав​леність малят, їхні можливості та їхню працездатність. Педагоги звільнені від зайвих вказівок, інструкцій, над​мірних регламентацій, їм надано професійну свободу обирати форми, методи і засоби навчально-виховної роботи, чим вони широко користуються і про що свід​чить застосування різноманітних авторських регіональ​них програм та методичних технологій.

Так, для профілактики плоскостопості ефективно за​стосовують”доріжки здоров’я”,зроблені з квасолі, каш​танів, керамзиту; доріжки з лінолеуму, на яких розмі​щено кольорові сліди.

Комплекси корегуючої гімнастики збагачуються вправа​ми з щітками(на розвиток дрібних м’язів руки). Процес виконання основних рухів стає цікавішим завдяки використанню образного нестандартного обладнання:”кумедних колобків”, персонажів казок, фігур тварин та птахів, виготовлені з тканини муляжі овочів та фруктів.

Ефективнішою стала і робота із загартування ді​тей. Так, більшість педагогів методично правильно про​водять повітряні ванни,під час яких дошкільнята вико​нують різноманітні фізичні вправи. Особливо подобаються дітям ритмічні вправи під музику. Підкреслимо, що вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей.

Нетрадиційна методика фітболгімнастики є чи не найпростішою у застосуванні та викликає велике емоційне задоволення у дитини. Фітболгімнастика включає виконання гімнастичних вправ на великих надувних еластичних м’ячах різного діаметру і конфігурації. Гімнастичні м’ячі та їх аналоги є багатофункціональним обладнанням, що забезпечує реалізацію загальнорозвивальних і профілактичних завдань. Ці м’ячі являють собою пусті гумові камери, які мають якості еластичності, незвичайної форми, яскраве забарвлення, приємний запах, спеціальну поверхню, що не дозволяє легко зсковзнути з м’яча. Перераховані якості гімнастичних м’ячів допомагають створити позитивну емоційну атмосферу, викликати жвавий інтерес у дітей до виконання фізичних вправ і рухів. Спільна робота рухового , зорового і тактильного аналізаторів, що включаються при виконанні вправ з м’ячем, підсилює якість виконання рухів. Рухові дії з гімнастичними м’ячами зміцнюють м’язи спини й черевного пресу, але головне формують навички правильної постави. Крім того, така діяльність сприяє вдосконаленню функцій рівноваги і рухового контролю, а також зміцненню та розслабленню груп м’язів і можуть бути використані для тренування серцево-судинної та дихальної систем. Гімнастичні м’ячі ефективно застосовувати також і в роботі з дітьми, які мають відхилення в стані здоров’я: при порушенні координації рухів; при надлишковій вазі; при захворюваннях органів дихання; при слабкості м’язів; при порушеннях постави тощо.Варто звернути увагу і на колір обраного м’яча, оскільки кольорова гама по різному може впливати на психічний стан і фізіологічні функції організму людини. Врахування цього аспекту у підборі обладнання для фітболгімнастики надасть можливість різноманітно впливати на психоемоційний стан дитини.

Вправи на м’ячах можна використовувати у навчально-виховному процесі під час різних організаційних форм роботи з дітьми як на заняттях з фізичної культури, фізкультпаузах, валеохвилинках, святах, розвагах тощо, так і на прогулянках. Це сприятиме забезпеченню активної й змістовної рухової діяльності дітей та їхнього оздоровлення.

Під час осінньо-зимового та весняного періодів необхідно проводити фіто – та імунокорекцію за допомогою фіточаїв з липи, шипшини, ехінацеї , ромашки, горобини. Використовувати ароматерапію з маслами чайного дерева, евкаліпту, лимону, сосни, піхти.

Слід пам’ятати про те, що застосування різноманітних ефективних профілактичних, оздоровчих технологій та діагностичних методик у навчально-виховному процесі і постійне здійснення моніторингу стану здоров’я дітей є своєрідною запорукою створення здоров’язберігаючого середовища, тобто середовища, в якому дитині приємно і безпечно знаходитися, що стимулює її розвиток, забезпечує комфортні умови для формування здоров’я і є оптимальним для її зростання. Передати все це нашим дітям, збагатити їх досвід, виробити в них мотивацію на здоровий спосіб життя – в цьому вбачаємо своє завдання. Ця робота дуже різноманітна, вона приваблює дітвору, є для них захоплюючою і цікавою.