• Планування сучасного розвивального простору ЗДО

    Вимоги до ігрового предметно-розвивального середовища в групі: сучасні підходи В умовах переходу до особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти найпершим завданням кожного педагога є ретельний аналіз стану ігрового предметно-розвивального середовища у групі, яке має забезпечувати індивідуальний розвиток кожної дитини і суттєво розширюватися та збагачуватися з переходом дітей із однієї вікової групи до наступної. Чим різноманітнішим, варіативнішим, доступнішим для ознайомлення та використання є оточуюче дитину розвивальне середовище, тим вона зростає практично умілішою, вправнішою, кмітливішою, швидше оволодіває правилами доцільної та безпечної поведінки, навчається цінувати зроблене руками людей, стає працездатнішою, життєво компетентною, оптимістично налаштованою, звичною до результативних та цілеспрямованих дій, до продуктивної життєдіяльності. Така дитина добре орієнтується в людському житті та за його межами, поводиться…