• Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами

    Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами умови, створені у закладі дошкільної освіти для організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП): індивідуалізація освітнього процесу з урахуванням діагнозів дітей з ООП; використання відповідних форм і методів освітньої роботи (використання корекційних програм); психолого-педагогічний супровід; дотримання законодавчої бази по інклюзії: можливість введення посади асистента вихователя (за умови складних психофізичних вад); доповнено класифікатор професій та їх передбачення Типовими штатними нормативами (1 асистент вихователя на 1 інклюзивну групу для організації корекційно-розвивальної роботи); визначені посадові обов’язки асистента вихователя; забезпечення соціального середовища у закладі для вирішення проблем інклюзивної освіти (всі педагоги намагаються створювати у закладі радісну і доброзичливу атмосферу, формують позитивне ставлення…