• “Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини”

    Науково-методична проблема “Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини” в 2020-2025 р. АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ Необхідність оновлення методів та засобів розвитку дошкільників з метою можливості їх творчого розвитку. Невідповідність методів та засобів навчання нинішнім вимогам сучасного заняття та відсутність тенденцій стрімкого розвитку науково-технічного процесу. Необхідність впровадження традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини та адаптування їх в навчальний процес. Усвідомлення необхідності організувати освітній процес з використанням традиційних та інноваційних технологій. Усвідомлення педагогами – дошкільниками принципово нових вимог до педагогічної діяльності, їх готовність використання традиційних та інноваційних технологій. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ Вдосконалення освітнього процесу в ДНЗ та підвищення фахової майстерності педагогів. Підвищення рівня професійної компетентності вихователя, зростання…