• Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності

    Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності  У сучасному ДНЗ, незважаючи на могутню технологізацію процесу навчання, більшість педагогів віддає перевагу пояснювально-ілюстративному способу подачі нового матеріалу. У цьому випадку дитина одержує готову для вживання інформацію, тобто залишається пасивним слухачем, а часто й байдужим.  Інтерактивні методики побудовані на стимулюванні внутрішньої активності дитини. Це спосіб залучити дитину безпосередньо до самого процесу, до творчості. За використання інтерактивних методик навчання і засвоєння матеріалу дітьми йде набагато швидше й успішніше. Інтерактивність потрапила до нашої школи з Америки. Ідея була підхоплена і “розкручена” в нас досить інтенсивно і цікаво. Особливо інтерактивна методика ефективна на заняттях на закріплення чи повторення матеріалу, на контрольних заняттях (“мозковий штурм”, “круглий стіл”, дискусія,…

  • МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

    МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям. Завдання вихователя-методиста – знайти доступні і водночас ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, які спонукатимуть вихователів підвищувати свій фаховий рівень без спонукання «зверху», сприятимуть збагаченню їх педагогічного досвіду, формуватимуть у них навички самостійного аналізу власної професійної компетентності. Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи. У закладах дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників використовуються три групи форм організації методичної роботи: колективні групові індивідуальні.…