• Тематичний контроль

  З 15 листопада по 19 листопада у закладі проходив тематичний контроль на тему: «Особливості діяльності педагогічних працівників в інноваційному освітньому просторі»

 • Семінар-практикум

  29 січня відбувся семінар-практикум “Методичний та психологічний супровід організації взаємодії родини та ДНЗ” Мета: систематизувати знання педагогів про співпрацю з родинами вихованців; сприяти змістовності планування взаємодії дошкільного закладу та сім’ї, використанню дієвих форм співпраці з батьками; досягти ефективності підвищення кваліфікації педагогів завдяки застосуванню структурних схем та моделей Очікуванні результати: 1. Уточнити і систематизувати знання педагогів з проблеми взаємодії ДНЗ з батьками. 2. Активізувати педагогічне мислення вихователів як основу використання різних форм роботи з батьками в ДНЗ, стимулювати розвиток у них творчості та професійної активності. 3. Підтримати інтерес педагогів до подальшого вивчення даної теми. — розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування; — відпрацювання навичок розуміння себе, інших людей, а…

 • Тематичний контроль

  З 11 листопада по 14 грудня 2020 року тематично вивчався стан ігрової діяльності в дошкільному закладі. Комісія у складі: Завідувача ДНЗ Лебедєвої Л.С, вихователя-методиста Вознюк Т.В, вихователя Шишко С.В. здійснювала вивчення стану ігрової діяльності дошкільників у формі спостереження за грою малят, станом ігрового середовища, бесід з дітьми,  спостережень за діяльністю вихователя у процесі керівництва грою. У відповідності до Базового компонента дошкільної освіти та програми навчання і виховання дітей для дошкільнят створено сучасне, комфортне ігрове середовище, а саме: сучасні, багатофункціональні дитячі меблі для ігрових зон; шафи для сюжетно рольових ігор; атрибути для сюжетно-рольових, рухливих ігор, ігор-драматизацій; організовано тематичні куточки, що підказують зміст гри; відведено достатньо місця для всіх видів ігор; ігровий…

 • Методичні рекомендації

  Організація сюжетно – рольових ігор      Cюжетно-рольова гра – провідна діяльність дошкільників, яка задовольняє вікові потреби дітей та допомагає оволодіти знаннями і вміннями. У грі починається моральний та розумовий розвиток дитини, а головне – становлення особистості.      Відомі два джерела, які живлять дитячі задуми, спонукають реалізувати їх у грі.  Перше – явища і події навколишньої дійсності, які випадково спостерігають діти і які викликають у них інтерес. Друге – продумана, послідовна організація дорослими доступних, цікавих вражень, що можуть збагачувати зміст гри. Комплексний метод керівництва ігровою діяльністю передбачає два основних етапи: виникнення гри на основі вражень дітей у процесі ознайомлення із суспільними явищами, поглиблення і розвиток її за допомогою іграшок…

 • “Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини”

  Науково-методична проблема “Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини” в 2020-2025 р. АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ Необхідність оновлення методів та засобів розвитку дошкільників з метою можливості їх творчого розвитку. Невідповідність методів та засобів навчання нинішнім вимогам сучасного заняття та відсутність тенденцій стрімкого розвитку науково-технічного процесу. Необхідність впровадження традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини та адаптування їх в навчальний процес. Усвідомлення необхідності організувати освітній процес з використанням традиційних та інноваційних технологій. Усвідомлення педагогами – дошкільниками принципово нових вимог до педагогічної діяльності, їх готовність використання традиційних та інноваційних технологій. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ Вдосконалення освітнього процесу в ДНЗ та підвищення фахової майстерності педагогів. Підвищення рівня професійної компетентності вихователя, зростання…

 • Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності

  Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності  У сучасному ДНЗ, незважаючи на могутню технологізацію процесу навчання, більшість педагогів віддає перевагу пояснювально-ілюстративному способу подачі нового матеріалу. У цьому випадку дитина одержує готову для вживання інформацію, тобто залишається пасивним слухачем, а часто й байдужим.  Інтерактивні методики побудовані на стимулюванні внутрішньої активності дитини. Це спосіб залучити дитину безпосередньо до самого процесу, до творчості. За використання інтерактивних методик навчання і засвоєння матеріалу дітьми йде набагато швидше й успішніше. Інтерактивність потрапила до нашої школи з Америки. Ідея була підхоплена і “розкручена” в нас досить інтенсивно і цікаво. Особливо інтерактивна методика ефективна на заняттях на закріплення чи повторення матеріалу, на контрольних заняттях (“мозковий штурм”, “круглий стіл”, дискусія,…

 • МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям. Завдання вихователя-методиста – знайти доступні і водночас ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, які спонукатимуть вихователів підвищувати свій фаховий рівень без спонукання «зверху», сприятимуть збагаченню їх педагогічного досвіду, формуватимуть у них навички самостійного аналізу власної професійної компетентності. Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи. У закладах дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників використовуються три групи форм організації методичної роботи: колективні групові індивідуальні.…