• «Все про використання інноваційних оздоровчих технологій з дітьми дошкільного віку»

    Одне з головних завдань дошкільного закладу — ство​рити як найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, сформувати здоров’язбережувальну компетентність дітей, робота націлена на розуміння збереження та турботи про здоров’я , для підви​щення його опірності інфекціям, а також для посту​пового і систематичного загартування. Повноцінно​му розв’язанню оздоровчих, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних організаційних форм і методів фізичного виховання. Традиційними формами фізичного виховання, обов’язко​вими для впровадження в освітній процес, є заняття з фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи (ран​кова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартовуючі процедури); різні фор​ми організації рухової активності в повсякденні (фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна…

  • Фізкультурно-оздоровча робота

    Пріоритетними напрямками були і залишаються здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі аспекти, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями. Педагогами враховується стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Ефективність оздоровчих заходів визначається тим, що поєднується тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.