• Методичні рекомендації

  Організація сюжетно – рольових ігор      Cюжетно-рольова гра – провідна діяльність дошкільників, яка задовольняє вікові потреби дітей та допомагає оволодіти знаннями і вміннями. У грі починається моральний та розумовий розвиток дитини, а головне – становлення особистості.      Відомі два джерела, які живлять дитячі задуми, спонукають реалізувати їх у грі.  Перше – явища і події навколишньої дійсності, які випадково спостерігають діти і які викликають у них інтерес. Друге – продумана, послідовна організація дорослими доступних, цікавих вражень, що можуть збагачувати зміст гри. Комплексний метод керівництва ігровою діяльністю передбачає два основних етапи: виникнення гри на основі вражень дітей у процесі ознайомлення із суспільними явищами, поглиблення і розвиток її за допомогою іграшок…

 • Чи може колектив дошкільного закладу обирати освітню програму

  Чи може колектив дошкільного закладу обирати освітню програму Програми для дошкільної освіти розробляють і затверджують відповідно до: Закону України «Про дошкільну освіту» Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затв. наказом МОН від 17.06.2008 № 537. Педагогічний колектив вправі обирати чинні освітні програми: комплексну — як основну додаткові парціальні — для поглибленої освітньої роботи за певними профілями. У ЗДО можуть функціонувати кілька комплексних і парціальних програм одночасно. Далі читати за посиланням https://www.pedrada.com.ua/article/1935-chi-moje-kolektiv-doshklnogo-zakladu-obirati-osvtnyu-programu?ustp=F

 • “Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини”

  Науково-методична проблема “Інтеграція традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини” в 2020-2025 р. АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ Необхідність оновлення методів та засобів розвитку дошкільників з метою можливості їх творчого розвитку. Невідповідність методів та засобів навчання нинішнім вимогам сучасного заняття та відсутність тенденцій стрімкого розвитку науково-технічного процесу. Необхідність впровадження традиційних та інноваційних педтехнологій для формування життєтворчої особистості дитини та адаптування їх в навчальний процес. Усвідомлення необхідності організувати освітній процес з використанням традиційних та інноваційних технологій. Усвідомлення педагогами – дошкільниками принципово нових вимог до педагогічної діяльності, їх готовність використання традиційних та інноваційних технологій. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ Вдосконалення освітнього процесу в ДНЗ та підвищення фахової майстерності педагогів. Підвищення рівня професійної компетентності вихователя, зростання…

 • Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності

  Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності  У сучасному ДНЗ, незважаючи на могутню технологізацію процесу навчання, більшість педагогів віддає перевагу пояснювально-ілюстративному способу подачі нового матеріалу. У цьому випадку дитина одержує готову для вживання інформацію, тобто залишається пасивним слухачем, а часто й байдужим.  Інтерактивні методики побудовані на стимулюванні внутрішньої активності дитини. Це спосіб залучити дитину безпосередньо до самого процесу, до творчості. За використання інтерактивних методик навчання і засвоєння матеріалу дітьми йде набагато швидше й успішніше. Інтерактивність потрапила до нашої школи з Америки. Ідея була підхоплена і “розкручена” в нас досить інтенсивно і цікаво. Особливо інтерактивна методика ефективна на заняттях на закріплення чи повторення матеріалу, на контрольних заняттях (“мозковий штурм”, “круглий стіл”, дискусія,…

 • МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям. Завдання вихователя-методиста – знайти доступні і водночас ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, які спонукатимуть вихователів підвищувати свій фаховий рівень без спонукання «зверху», сприятимуть збагаченню їх педагогічного досвіду, формуватимуть у них навички самостійного аналізу власної професійної компетентності. Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи. У закладах дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників використовуються три групи форм організації методичної роботи: колективні групові індивідуальні.…

 • Оголошення!

  З 11.11 по 17.11.2020 року в навчальному закладі буде проведений Тиждень безпеки дорожнього руху. У рамках тижня заплановані різноманітні заходи: заняття, ігри, бесіди з дітьми про безпеку на вулиці та дорозі.

 • Що має бути у плані практичного психолога закладу дошкільної освіти на рік?

  Відповідь. Зразок оформлення плану практичного психолога або соціального педагога закладу дошкільної освіти на рік поданий у Додатку 1 листа МОН України «Про оптимізацію діяльності психологічної служби» від 17.09.2015 № 1/9-442. Вирішуємо проблему за посиланням: https://www.pedrada.com.ua/question/453-shcho-u-plan-roboti-praktichnogo-psihologa-na-rk